חייג 077-2133-002 הדפסה על קנבס - תעודת איכות
חפש לפי אמן:

תקנון אתר printNframe

       נהלים

  • הגלישה והשימוש באתר ''printNframe" מותנית בהסכמתך לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן: ולכן נבקשך לקוראם בעיון טרם שימושך באתר.
  • אתר ''printNframe" הינו אתר אינטרנטי המיצג סטודיו ובית מלאכה מתקדמים להפקות דפוס ומסגור תמונות ומראות, עם וותק של שלושים שנה בתחום וכן ניסיון רב בעבודה עם אמנים, גלריות, חברות וארגונים. האתר איננו אתר תיווך כלשהו ומייצר את המוצרים (הדפסות ומסגרות) בחנות שבבעלותה הוא נמצא.
  • הניסוח באתר הוא בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.

       הרשמה לאתר ומסירת מידע אישי

  • על מנת שנוכל לספק לך את השירות היעיל ביותר, נבקשך לספק מספר נתונים אישים כגון: שם מלא, כתובת, כתובת דואר, פרטי כרטיס חיוב וכיוצא בזאת. הנתונים הללו יועברו וישמרו במאגר המידע של מנהל האתר, למעט פרטי כרטיס האשראי אשר ימחקו מידית עם סיום העסקה ע"י מערכת הסליקה המאובטחת בטכנולוגית SSL 128 bit של האתר.
  • אתה אינך מחויב על פי חוק לספק את הנתונים הנ"ל אך בכדי שתוכל לקבל את השירות אותו אתה צריך כגון (הדפסת תמונה,קניית תמונה) יהיה עליך לספק נתונים אלו

       ניהול תמונות באתר

  • מנהל האתר רשאי לבטל, לשנות או לערוך כל תמונה שמועלית לאתר לפי שיקול דעתו, מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לא לאשר תמונות שאינן תואמות לאופי ולסטנדרטים של אתר printNframe. שים לב שהתמונות יאושרו רק לאחר שתשלים את כל פרטי התמונה של כל תמונה ותמונה ותעדכן את הסטאטוס של אותה התמונה.
  • גודל הקובץ המומלץ להעלאה לאתר על מנת שתקבל את התוצאות המקסימאליות מתמונתך וכן תהנה מהשימוש המהיר ביותר באתר הינו MB3.

       ניהול תמונות באתר

  • printNframe רשאית להשתמש ולאסוף למאגר המידע של החברה, את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת קשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת החברה בקשר, ובכלל זאת אך לא רק באמצעות משלוח דוא"ל ו –SMS.
  • כמו-כן, החברה והאתר רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.
  • במהלך הזנת הנתונים על ידי המשתמש באתר ישלח למחשב המשתמש קובץ זיהוי (Cookie) וזאת לצורך זיהוי המשתמש בעת גלישתו באתר במטרה לשפר השירות, אנו ממליצים שלא לנטרל את ה (Cookie) מאחר וחלק נרחב ממנגנוני האתר לא יפעלו ללא ה (Cookie) במחשבך.
  • חשוב לציין כי ביכולתך למחוק ו / או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי (Cookie) במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלך וסיסמתך במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהנך מבקש לקבל באתר.
  • באתר תוכלו למצוא קישוריות שתובלנה אתכם למספר אתרים אחרים, חלקם הינם מפרסמים וחלקם הינם חברות עסקיות שהחברה נמצאת עמן בשיתוף פעולה עסקי.
  • חלק מהאתרים האלה יופיעו תחת שם ו/או מותג ו/או לוגו הכולל גם את הלוגו של החברה, אך הם לא מופעלים ו/או לא מתוחזקים תחת השגחת החברה.
  • לכן, אמנת הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות.

       אבטחת מידע

  • מנהל האתר מאבטח את המידע המצוי באתר ''printNframe'' במערכות מתקדמות ביותר וכן משתמש בהצפנה בטכנולוגיית SSL 128 bit. של חברת servage ובאמצעות שירותי הסליקה של מערכת Tranzila
  • עם זאת, ולאור העובדה כי מדובר באתר המחובר לרשת האינטרנט לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה, ועל כן ניתנת בזאת האופציה למשתמש לרכוש שירותים בטלפון או בהגעה פיזית למשרדי החברה. למען הסר ספק, החברה והאתר לא יהיו אחראים לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי החברה והאתר.

       הזכות לעיין במידע על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 (להלן :"חוק הגנת הפרטיות")

  • סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי : (א) כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. (ב) בעל מאגר מידע יאפשר עיון במידע לפי בקשת אדם כאמור בסעיף קטן (א) ( להלן:"המבקש") בשפה העברית, הערבית או האנגלית.
  • סעיף 14 לחוק הגנת הפרטיות קבע כי : (א) "אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע , ואם הוא תושב חוץ - למחזיק מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו". (ב) הסכים בעל מאגר המידע למלא בקשה כאמור בסעיף קטן (א) יבצע את השינויים הנדרשים במידע שברשותו ויודיע עליהם לכל מי שקיבל ממנו את המידע בתקופה שנקבעה בתקנות. (ג) סירב בעל מאגר המידע למלא בקשה כאמור בסעיף קטן (א) יודיע על כך למבקש, באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
  • סעיף 15 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי: "על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון כאמור בסעיף 13 או בסעיף 13א. ועל הודעת סירוב כאמור בסעיף 14 (ג) , רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות".

       דיוור ישיר – רשימת תפוצה

  • דיוור ישיר מוגדר בסעיף 17ג. לחוק הגנת הפרטיות כ: " פנייה אישית לאדם בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר המידע".באם פנייה אישית כלשהי המתבצעת אליך נופלת בprintNframe הגדרת חוק זו, ומתבססת על נתונים המצויים בידי מנהל האתר, עומדת לך הזכות לפנות אל מנהל האתר בכתב באחד מאמצעי הקשר המפורסמים באתר ''printNframe'' ולדרוש כי מידע המתייחס אליך לא יועבר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים וזאת לפרק זמן מוגבל או קבוע. היה ומנהל האתר יקבל ממך הודעה כאמור הוא יפעל לאלתר בהתאם לדרישה. ויודיע לך בכתב כי הוא עשה כן. היה ומנהל האתר לא יודיע לך תוך שלושים יום מיום קבלת דרישתך על קיומה, פתוחה בפניך הדרך לפנות לבית משפט השלום בדרך שנקבעה בתקנות על מנת לחייבו לעשות כן.

       זכויות יוצרים וקניין רוחני

  • מנהל האתר הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ''printNframe'', באופן בלעדי. ב”printNframe” זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, השימוש בשם ''printNframe'', עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו , וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. חל איסור מוחלט על העתקה ,הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת מנהל האתר מראש ובכתב.
  • גולש (אמן/לקוח) באתר אשר מבקש להדפיס תמונה על-ידי הכנסתה לאתר או על-ידי שליחה בדרך אחרת למנהל האתר - מצהיר בזאת שהוא בעל זכויות יוצרים בתוקף של התמונה, יש לו סמכות להדפיס את התמונה וכל תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים בעתיד - תופנה אליו ישירות ותהיה באחריותו הבלעדית

       זכויות יוצרים - אמנים מציגים

  • מנהל האתר מתחייב לעשות את כל אשר יש בידו כדי להגן על זכויות היוצרים של האמנים המציגים באתר ובכלל זה מתחייב שלא לעשות שימוש בקבצים שהועברו לידיו אלא לצורכי הזמנה שהתבצעה באמצעות האתר. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לעבוד בצורה חופשית ושונה עם כל אמן ואמן אשר תענה הן על ציפיות האמן והן על ציפיות האתר.

       זכויות יוצרים – מאגר תמונות חופשי

  • מנהל האתר מתחייב כי כל התמונות המופיעות כתמונות חופשיות (תמונות ללא שיוך לאמן מהאמנים הישראלים המופיעים בגלריה) נרכשו על ידיו באופן חוקי, וניתנה לו הזכות והרשות להשתמש בהן לכל מטרה.

       זכויות יוצרים – מאגר תמונות חופשי

  • מנהל האתר מתחייב כי כל התמונות המופיעות כתמונות חופשיות (תמונות ללא שיוך לאמן מהאמנים הישראלים המופיעים בגלריה) נרכשו על ידיו באופן חוקי, וניתנה לו הזכות והרשות להשתמש בהן לכל מטרה.

       השימוש באתר הינו באחריות המשתמש

  • למרות שמנהל האתר עושה את מירב המאמצים להתאים את אתר ''printNframe'' לכל משתמש באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו ועל כל המידע המובא בו - עומד לרשות ציבור המשתמשים כמו שהוא . ולכן, השימוש באתר על כל מגוון שירותיו הינו באחריותך כמשתמש בלבד .

       אחריות על איכות המוצרים באתר

  • מנהל האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לספק את המוצר האיכותי ביותר, אם מסיבה כלשהי נפגם המוצר ראשי המזמין להחזירו לאתר "printNframe" ולקבל את כספו בחזרה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 הקובע כי במידה ובחר המזמין לבטל את העסקה רשאית החברה לגבות ממנו דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. כל זאת בכפוף לכך שהמזמין הכניס את כל פרטיו על פי דין כגון פרטי כרטיס אשראי,ת.ז, פרטי מען או פרטים אישיים. מנהל האתר לא ישא באחריות עבור הזמנות שלא יגיעו ליעדן מסיבות אשר אינן תלויות בו ו/או בספקי המשלוחים שלו, לרבות פרטים שגויים כגון כתובת מען, פרטי כרטיס אשראי, פרטים אישיים וכדומה.
  • כדי להחזיר את המוצר יש לשלוח אותו בצירוף החשבונית שקיבלת ופירוט הסיבה להחזר לכתובת שתימסר טלפונית על-ידי נציג האתר לאחר בירור טלפוני על אופי התלונה. את החזרת מוצרים יש לתאם מראש. מנהל האתר לא יקבל מוצרים בחזרה ולא יבטל העסקה ללא תאום מראש בכתב. תמורת המוצרים יינתן זיכוי לקניה הבאה (לא כולל דמי משלוח). או יזוכה כרטיס האשראי. מסיבות טכנולוגיות ברורות יתכן והצבעים אשר המשתמש רואה על המסך שונים מהצבעים של התמונה, הדפסה או ציור אותו יקבל בפועל. בדרך כלל ההבדלים קטנים כתלות באיכות מסך המחשב של המשתמש. מנהל האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לספק מוצר איכותי אך לא יחליף מוצר מהסיבה שהצבעים אינם זהים לצבעים ולטקסטורה אשר נצפו על ידי הקונה.

       אספקת המוצר

  • מנהל האתר מתחייב לספק את המוצרים תוך 7 ימי עסקים בלבד, אלא אם כן סוכם טווח זמן אחר בטופס הזמנת העבודה. במקרים דחופים ניתן יהיה לספק את המוצרים מהיום להיום, printNframe שומרת לעצמה את הזכות להתאים את זמני ההספקה כפי ראות עיניה ובהתאם לטווח שצוין בטופס הזמנת העבודה.

       הפעלתו השוטפת של האתר

  • printNframe שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות, להוסיף, לערוך, לעצור ואף להפסיק את פעילות האתר ו או חלקים מהאתר בכל עת, וזאת בהתאם לשיקולים אישים שיקבעו ע"י מנהל האתר וצוות החנות.

       תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

  • על השימוש באתר ''printNframe'' יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל אביב תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע למסמך זה, לשימוש באתר ''printNframe''.לטלפונים ובירורים 077-2133002, טלפקס 03-6817382, מפת הגעה. דוא"ל printNframe@gmail.com
כתובתנו היא רחוב אילת מספר 56 תל אביב
Valid CSS!
בניית אתרים
© 2006-2016 PrintNFrame, כל הזכויות שמורות. - מפת אתר
הדפסה על קנבס    הדפסה על בד קנבס    קטלוג מסגרות לתמונות    הדבקה על קאפה    מסגרות לתמונות
Powered by Weba